Потребителски кредит с
промоционална фиксирана лихва
за първите шест месеца!

Кандидатстваш онлайн, където и да си

Отговор до един работен ден

Без такса за откриване на сметката, обслужваща кредита

Преференциална лихва при определени условия

Стъпка от
Сума в лева
Срок в месеци
Превод на работна заплата
Застраховка "Живот ПЛЮС" Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели на „KВС Банк“ за обезпечаване на кредитни вноски покрива рисковете „Смърт вследствие на заболяване или злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване и злополука” при ЗК „УНИКА Живот“ АД до навършване на 65-годишна възраст на застрахования и рисковете „Смърт вследствие на злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие злополука” от навършване на 65-годишна възраст до навършване на 70-годишна възраст на застрахования или прекратяване на застраховката на друго основание.

За да се възползваш от застраховка „Живот ПЛЮС“ към настоящия момент е необходимо да:

• Нямаш определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не си в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Си в добро здраве, не си диспансеризиран като хронично болен и не провеждаш медикаментозно лечение, през последните 3 години не си боледувал, не си лекуван и не ти е било известно да си имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например хепатит В/С).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от теб, ти не следва да сключваш застраховка. Можеш да се възползваш от кредит без застраховка.
Желая бонус кредитна карта Visa Classic
Годишен лихвен процент 18.90%

Годишен лихвен процент на разходите (ГПР) 0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 20.63% ГПР, изчислен за покупки за 500 лв., за които не се използва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 46,05 лв. (обща дължима сума 552.65 лв.) при фиксиран лихвен процент 18,9% и без годишна такса за първата година.

Годишна такса след първата година 44.00 лв.
Годишен лихвен процент 18.90%

Годишен лихвен процент на разходите (ГПР) 0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 20.63% ГПР, изчислен за покупки за 1000 лв., за които не се използва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 92,11 лв. (обща дължима сума 1105.31 лв.) при фиксиран лихвен процент 18,9% и без годишна такса за първата година.

Годишна такса след първата година 44.00 лв.
Без лихва за 6 месеца и без такса обслужване за първата година
Кредитен лимит
1000 лв.
Желая застраховка "Живот ПЛЮС" по кредитната карта
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛИ на кредитна карта покрива рисковете „Смърт вследствие на злополука или заболяване“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване“ (за лица на възраст над 65 години покритията са само в резултат на злополука), безплатна за първите 100 дни от издаването на картата (безплатното покритие важи само при първоначално подаване на искане за издаване на кредитна карта и не се предоставя при подновяване на пластиката) със ЗК „УНИКА Живот“ АД.

За да се възползваш от застраховка Живот на картодържатели на кредитна карта към настоящия момент е необходимо да:

• Нямаш определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не си в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Си в добро здраве, не си диспансеризиран като хронично болен и не провеждаш медикаментозно лечение, през последните 3 години не си боледувал, не си лекуван и не ти е било известно да си имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например хепатит В/С).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от теб, ти не следва да сключваш застраховка и можеш да се възползваш от кредитна карта без застраховка.

След индивидуално разглеждане на твоето искане и спрямо твоя профил, предложените лимити може да се различават.

Кредит със застраховка

Кредит без застраховка

Твоята месечна вноска
0
0
Лихва
0.00%
0.00%
За първите месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвеният процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
ГПР
0.00%
0.00%
Съкращението означава Годишен лихвен процент на разходите. Включва общите разходи (настоящи или бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Обща дължима сума
0.00 лв.
0.00 лв.

Кандидатствай до 31.01.2023г.
Избери желана сума от 1000 до 38000 лева и срок от 6 до 120 месеца.

Какво следва?

  • Избери желаните сума и срок и продължи към попълване на онлайн формата.

  • Подпиши дигитално документите за кандидатстване и след обаждане за потвърждение от твоя страна получи отговор на искането ти изцяло онлайн.

  • При одобрение очаквай за подпис всички нужни документи: за обслужващата сметка и за усвояването на средствата.

  • Очаквай сумата на разположение по твоята сметка без посещение на банков офис.

Ще получиш всички документи свързани с кредита ти в мобилното приложение Евротръст. Инсталирай приложението на своя телефон и подпиши документите по кредита с издадения ти квалифициран електронен подпис (КЕП). Приложението, с което подписваш нужните за кандидатстване документи чрез мобилния ти телефон или таблет се поддържа за операционни системи iOS (версия 10.0 и сл.) и Android (версия 5.0 и сл.). В случай че устройството ти не отговаря на горните параметри, можеш да посетиш банков офис и да се запознаеш с целия набор от продукти, предлагани от KВС Банк.

Ако вече си клиент на банката

  • Провери за налична персонална оферта в своето банкиране.

  • Можеш да предпочетеш да продължиш напред към директно кандидатстване. След попълване на апликацията ще получиш допълнителна информация за следващи стъпки.

Вече над 10 хиляди клиенти се възползваха от Онлайн потребителски кредит!
Какво казват?

Април 2022
Бързо и удобно!
Април 2022
Лесно и бързо онлайн кандидатстване!
Април 2022
Много лесно и бързо се ориентирах как да попълня искането!
Май 2022
Всичко е много удобно, подробно и бързо!

Често задавани въпроси

Кои са най-добрите условия по кредита за мен?

Ще можеш да се възползваш от най-нисък лихвен процент за избраната сума и срок на кредита, в случай че работодателят ти има възможност да превежда работната ти заплата в KВС Банк и ако сключиш застраховка на месечните вноски Живот ПЛЮС, в случай че отговаряш на условията за сключването й.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да кандидатствам за кредит онлайн?

Стандартните условия, на които трябва да отговаряш, за да кандидатстваш за кредит онлайн са: да бъдеш български гражданин, да работиш на постоянен трудов договор минимум от 6 месеца при настоящия работодател, да си на 8-часов работен ден, да нямаш просрочия повече от месец при наличие на други кредитни задължения.

Мога ли да рефинансирам свое задължение?

Да, можеш да рефинансираш свое задължение, както в KВС Банк, така и в друга банка и/или финансова институция. В случай на одобрение, ще бъде нужно да предоставиш детайли за кредитното задължение, което искаш да рефинансираш и да подпишеш договора за кредит в избрания от теб офис на банката.

Каква информация е необходимо да предоставя, за да кандидатствам онлайн?

Нужно е да предоставиш твои лични данни, които са нужни за обработката и администрирането на искането ти за кредит, в съответствие със задължителните изисквания на действащото българско законодателство.

За колко време се одобрява кредитът?

Обработката на кредита стартира след като подпишеш документите за кандидатстване чрез мобилното приложение - Евротръст. След стартиране на обработката стандартно одобрението отнема един работен ден.

Как ще разбера дали съм одобрен/а?

След като обработката на искането ти приключи, ще бъдеш уведомен чрез e-mail известие, SMS или от наш служител.

Мога ли да погася предсрочно целия кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можеш да погасиш предсрочно целия размер на кредита и няма да дължиш допълнителна такса за това.

Как се формира лихвата?

За първите 6 месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвеният процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка ("БНБ") "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства".

Какво е ГПР?

Съкращението означава Годишен лихвен процент на разходите. Включва общите разходи (настоящи и бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

Какви са покритията и условията за сключване застраховка на месечните вноски Живот ПЛЮС?

Застраховка "Живот ПЛЮС" на кредитополучатели на KВС Банк за обезпечаване на кредитни вноски покрива рисковете "Смърт вследствие на заболяване или злополука" и "Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване и злополука" при ЗК "УНИКА Живот" АД до навършване на 65-годишна възраст на застрахования и рисковете "Смърт вследствие на злополука" и "Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие злополука" от навършване на 65-годишна възраст до навършване на 70-годишна възраст на застрахования или прекратяване на застраховката на друго основание.

За да се възползваш от застраховка "Живот ПЛЮС" към настоящия момент е необходимо да:

• Нямаш определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не си в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Си в добро здраве, не си диспансеризиран като хронично болен и не провеждаш медикаментозно лечение, през последните 3 години не си боледувал, не си лекуван и не ти е било известно да си имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например: рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например: цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например: хепатит B/C).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от теб, ти не следва да сключваш застраховка. Можеш да се възползваш от кредит без застраховка.

От всяко мобилно устройство ли мога да кандидатствам?

Приложението, с което подписваш нужните за кандидатстване документи чрез мобилния си телефон или таблет се поддържа за операционни системи iOS (версия 10.0 и сл.) и Android (версия 5.0 и сл.). В случай че устройството ти не отговаря на горните параметри, можеш да посетиш банков офис и да се запознаеш с целия набор от продукти, предлагани от KВС Банк.

Какво е необходимо, за да се регистрирам в Евротръст?

Единственото, което е необходимо е валидна лична карта и смарт устройство с работеща предна камера, свързан към интернет. Можеш да свалиш и инсталираш приложението Евротръст от App Store, GooglePlay или от официалния сайт на компанията www.evrotrust.com.