Стъпка от

Избери кредитен лимит

Годишен лихвен процент
Годишен лихвен процент на разходите (ГПР)
Годишна такса
Желая да сключа застраховка „Живот“ ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛИ на кредитна карта покрива рисковете „Смърт вследствие на злополука или заболяване“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване“ (за лица на възраст над 65 години покритията са само в резултат на злополука), безплатна за първите 100 дни от издаването на картата (безплатното покритие важи само при първоначално подаване на искане за издаване на кредитна карта и не се предоставя при подновяване на пластиката) със ЗК „УНИКА Живот“ АД.

За да се възползваш от застраховка Живот на картодържатели на кредитна карта към настоящия момент е необходимо да:

• Нямаш определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не си в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Си в добро здраве, не си диспансеризиран като хронично болен и не провеждаш медикаментозно лечение, през последните 3 години не си боледувал, не си лекуван и не ти е било известно да си имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например хепатит В/С).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от теб, ти не следва да сключваш застраховка и можеш да се възползваш от кредитна карта без застраховка.
0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 20.63% ГПР, изчислен за покупки за 3000 лв., за които не се ползва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 276.33 лв. (обща дължима сума 3315.96 лв.) при фиксиран лихвен процент 18.9% и без годишна такса за първата година. 0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 20.63% ГПР, изчислен за покупки за 3000 лв., за които не се ползва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 276.33 лв. (обща дължима сума 3315.96 лв.) при фиксиран лихвен процент 18.9% и без годишна такса за първата година. 0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 19.44% ГПР, изчислен за покупки за 3000 лв., за които не се ползва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 274.90 лв. (обща дължима сума 3298.77 лв.) при фиксиран лихвен процент 17.9% и без годишна такса за първата година. 0% ГПР при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, 18.16% ГПР, изчислен за покупки за 3000 лв., за които не се ползва гратисен период, а се изплащат на 12 равни месечни вноски от 273.33 лв. (обща дължима сума 3279.98 лв.) при фиксиран лихвен процент 16.8% и без годишна такса за първата година. 0% ГПР при покупки с карта Вноска. 0% ГПР, изчислен за покупки от 1200 лв., разсрочена на 12 равни месечни вноски от 100 лв. (обща дължима сума 1200 лв.) при фиксиран лихвен процент 0% и без годишна такса за първата година.